תנאי שימוש

שלום רב וברוכים הבאים לאתר - "Doc2Dent" - אתר לניהול ולשיתוף מדיה דיגיטלית ושירותים נוספים (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל ע"י חברת סיטקור,בהנהלת סיימון קורנפלד שכתובתו ברחוב תמיר שמואל 26, ירושלים 9781226 (להלן: "הנהלת האתר"). השימוש באתר, בשירותי האתר, ברכיבים הנדרשים ע"מ להזין את האתר, מעיד על אישורך והסכמתך לתנאים אלו ולתנאים נוספים והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. שים לב כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת-לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם, הנהלת האתר אינה אחראית לשלוח ו/או לפרסם הודעה על שינוי במסמכים המחייבים. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע משימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו בכל רכיביו בין אם מותקנים או לא מותקנים על מחשב ו/או על מכשיר תקשורת אחר(מכשיר סלולארי, טאבלט, אייפאד, אייפוד, מחשב כף יד וכו...). כמו כן המסמכים המחייבים חלים על אתר או/ו רכיביו בין אם מתחברים אליהם באמצעות האינטרנט ו/או דרך אמצאי תקשורת אחרים(רשת פנימית, רשת סוללארית, תקשורת רדיו, אינפרה אדום , בלוטוף וכו..). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסים, גם לגברים וגם לנשים כאחד ובאופן שווה.

השימוש באתר ואישורך על המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהנהלת האתר ו/או מי מטעמה. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת להנהלת האתר במהלך ההרשמה לאתר. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, באופן כללי או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

האתר משמש כפלטפורמה בלבד, המאפשרת לגורמים מקצועיים ולמטופלים לשתף ולהעביר מידע מטעמם באופן מקוון. שירותי האתר אינם מהווים ייעוץ רפואי ו/או מקצועי. מומלץ לקיים בדיקה ו/או התייעצות ישירה מול רופאים או גורמים מקצועיים אחרים לברור המצב הרפואי הפרטני. האתר וכל רכיביו ותכוניו אינם מהווים מוקד חירום ו/או מקצועי, ו/או מתן שירות חירום ו/או מקצועי כלשהו. השימוש בשירותי האתר ו/או תכוניו ו/או רכיביו הינו על אחריותך בלבד.

סמכות שיפוטית

על השימוש באתר, בשירותיו וברכיביו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או בגין כל דבר הקשור לאתר ו/או להנהלת האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בישראל.